menu
worksbiographytop pagecontact usmessages
works
Good Luck to These Two (1957)
Prev List of Works Next
Toho/Monochrome・ Standard/95 minutes
Released February 19, 1957
Producer Shiro Horie
Director Ishiro Honda
Screenplay Zenzo Matsuyama
Director of Photography Hajime Koizumi
Art Director Tatsuo Kita
Lighting Soichi Yokoi
Sound Ariaki Hosaka
Music Yoshinao Nakata
CAST Hiroshi Koizumi
Yumi Shirakawa
Keiko Tsushima
Toshiro Mifune
Kamatari Fujiwara
Takashi Shimura
Shizue Natsukawa
Yuriko Ei
Tamae Kiyokawa
Takeo Oikawa
Hirota Kisaragi
Yoshibumi Tajima
Sumiko Koizumi
Yu Fujiki
page top
The Toho Studios Story By Stuart Galbraith IV Prev List of Works Next

(C)1957 TOHO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Copyright (C) IshiroHonda.com All Rights Reserved.