menu
worksbiographytop pagecontact usmessages
works
King Kong vs. Godzilla (1962)
Prev List of Works Next
Toho/Color・ TohoScope/98 min.
Released August 11, 1962
Producer Tomoyuki Tanaka
Director Ishiro Honda
Screenplay Shinichi Sekizawa
Director of Photography Hajime Koizumi
Art Direction Takeo Kita
Teruaki Abe
Lighting Toshio Takashima
Sound Masao Fujiyoshi
Hisashi Shimonaga
Music Akira Ifukube
Editor Ichiji Taira
Toho Spcial Effects Group
Director Eiji Tsuburaya
Photography Sadamasa Arikawa
Mototaka Tomioka
Assistant Cameraman Koichi Kawakita
Lighting Kyuichiro Kishida
Matte Process Hiroshi Mukoyama
Optical Effects Taka Yuki
Yoichi Manoda
Art Director Akira Watanabe
Suit Construction Teizo Toshimitsu
Stop-Motion Animation Minoru Nakano

 
CAST
Tadao Takashima Osamu Sakurai
Mie Hama Fumiko Sakurai
Kenji Sahara Kazuo Fujita
Yu Fujiki Kinsaburo Furue
Ichiro Arishima Mr. Tako
Jun Tazaki General Masami Shinzo
Akiko Wakabayashi Tamiye
Tatsuo Matsumura Dr. Makino
Akihiko Hirata Prme Minister Shigezawa
Senkichi Omura TTV Translator Konno
Yoshio Kosugi Farou Island Chief
Ikio Sawamura Witch Doctor
Akemi Negishi Native dancer
Yoshibumi Tajima Man on ship
Sensho Matsumoto Offciial
Ren Yamamoto Helicopter pilot
Sachio Sakai Obayashi
Haruya Kato Obayashi's assistant
Nadao Kirino General's aide
Kenzo Tabu Newscaster
Shin Otomo Ship's captain
Ko Mishima Official
Harold S. Conway Scientist on sub
Osamn Yusef Sub crewman
Haruo Nakajima Godzilla
Shoichi Hirose King Kong
Universal DVD
KKvsG.jpg
page top
The Toho Studios Story By Stuart Galbraith IV Prev List of Works Next

(C)1962 TOHO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
Copyright (C) IshiroHonda.com All Rights Reserved.